Thank you for your order!
cart.general.title

Đồng hành cùng phát triển

Đồng hành cùng phát triển

HelpAge International là một mạng lưới toàn cầu gồm các tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy quyền của tất cả người cao tuổi. Mạng lưới HelpAge International đã phát triển liên tục về quy mô và tầm ảnh hưởng với 149 thành viên trong mạng lưới và nhiều đối tác ở 87 quốc gia trên thế giới.

Tổ chức HelpAge International bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1997. Đến năm 2011, khi Việt Nam chính thức trở thành quốc gia có dân số già hoá nhanh, văn phòng quốc gia tại Việt Nam của tổ chức HelpAge International đã được thành lập nhằm thúc đẩy và hỗ trợ những thảo luận và công việc liên quan đến người cao tuổi và già hoá dân số.

0+
Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau trên cả nước
0+
Tình nguyện viên chăm sóc tại nhà
0+
Người dân được giúp đỡ qua mạng lưới tình nguyện viên
0+
Tỉnh thành trên cả nước áp dụng mô hình

Công việc của chúng tôi

Chăm sóc dài hạn
Chúng tôi hướng tới phát triển các hình thức chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, cả về thể chất và tinh thần, tại cộng đồng, thông qua việc tập huấn, giáo dục nâng cao sức khỏe dựa vào cộng đồng nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
Phát triển sinh kế bền vững
Chúng tôi hướng tới phát triển và truyền đạt cách áp dụng các mô hình sinh kế bền vững trong cộng đồng, qua đó giúp người cao tuổi có thể tiếp cận với các mô hình kinh doanh, nuôi trồng phù hợp với điều kiện sức khỏe nhằm đảm bảo an ninh lương thực ở cấp độ cộng đồng.
Vận động chính sách
Chúng tôi thực hiện các chiến sịch truyền thông, nâng cao nhận thức về các chính sách đã có, đồng thời thường xuyên thực hiện các nghiên cứu xác định nhu cầu của người cao tuổi cũng như vận động sự thay đổi trong chính sách hiện có để đảm bảo quyền và lợi ích của người cao tuổi được thực hiện đầy đủ.
Phòng chống thiên tai
Chúng tôi hướng đến các giải pháp phòng chống rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, huy động tối đa sự tham gia của người dân, đặc biệt là người cao tuổi nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống và quản lí rủi ro thiên tai tại Việt Nam.
Nâng cao năng lực của đối tác
Chúng tôi chú trọng hỗ trợ trực tiếp người cao tuổi, cộng đồng và các đối tác thông qua các cuộc tập huấn thường xuyên, bài bản nhằm đưa cộng đồng và đối tác vào vị trí trung tâm, chủ động phát huy năng lực sẵn có vào các công tác cộng đồng một cách hiệu quả.
Vận động sự tham gia của cộng đồng
Chúng tôi thúc đẩy sự tham gia của người cao tuổi vào các vấn đề xã hội, cũng như sự đóng góp của cả cộng đồng trong việc vận động các nguồn lực xã hội hóa nhằm giúp đỡ và hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng.

Tin tức nổi bật

Các dự án nổi bật

Đối tác của chúng tôi nghĩ gì về Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau?

Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau của tổ chức HelpAge International tại Việt Nam sau hơn 10 năm được hoàn thiện và áp dụng đã mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi cả nước. Mô hình Câu lạc bộ ngày càng phát triển và được nhân rộng trên khắp các thôn làng, ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ và thu hút sự tham gia của người dân.

Tham gia các chiến dịch vì người cao tuổi cùng HelpAge


Đăng ký nhận thông tin

Luôn cập nhật các tin tức mới nhất về già hóa dân số toàn cầu và các chiến dịch truyền thông của chúng tôi.

Theo dõi hoạt động của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi