Về chúng tôi

Giới thiệu về HelpAge International

Mạng lưới toàn cầu

Mạng lưới HelpAge là một liên minh toàn cầu với sự mệnh bảo vệ quyền của người cao tuổi. Với 158 thành viên và các văn phòng quốc gia trên 86 quốc gia, Mạng lưới toàn cầu HelpAge là một phong trào quốc tế lớn và mang tới nhiều thay đổi tích cực.

Chúng tôi có chung một tầm nhìn và mục tiêu chính: tạo ra một thế giới công bằng hơn cho người cao tuổi để họ có thể sống khoẻ mạnh, an toàn và có phẩm giá.

Sứ mệnh của HelpAge International

Những gì chúng tôi hướng tới

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sự tham gia và tạo nên cuộc sống thoải mái cho mọi người cao tuổi, cả nam và nữ, giảm đói nghèo cũng như tình trạng phân biệt đối xử với tuổi già.

Chúng tôi hướng tới tác động tích cực và lâu dài
Chúng tôi trân trọng sự tham gia của tất cả mọi người
Chúng tôi cố gắng học tập không ngừng
Chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy