cart.general.title

Dự án VIE070

Nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương trong việc nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau
Bắc Ninh: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (LTHTGN) và Dự án VIE070
Hòa Bình: Hội Người cao tuổi phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019