Thank you for your order!
cart.general.title

Hòa Bình: Hội Người cao tuổi phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019

Nhờ vào sự phối hợp giữa Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình,  tháng 10 năm 2019, tất cả 15 Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (Câu lạc bộ) của tỉnh Hòa Bình đã được khám sàng lọc phát hiện bệnh và khám mắt. Theo chia sẻ của Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình, ngay sau khi khám nếu phát hiện bệnh, các thành viên có thẻ BHYT được cấp phát thuốc . Việc khám sức khỏe tốt, kịp thời đã tạo nên sự chuyển biến tích cực cho các thành viên câu lạc bộ, các thành viên hào hứng hơn với việc tham gia sinh hoạt và các hoạt động khác của các câu lạc bộ.

Năm 2019, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã ban hành công văn số 836/KH-SYT về Kế hoạch triển khai các hoat động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019. Công văn đã được gửi đến các cơ quan ngành dọc như Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; Bệnh viện đa khoa Tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật; TYT huyện; thành phố và các phòng của sở Y tế.

Dựa trên Công văn số 836/KH-SYT, Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình đã làm công văn số 136/KH-HNCT gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc tổ chức khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi cho thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau. Phúc đáp công văn của Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình, ngày 27 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã ban hành công văn số 1874/SYT-NVY về việc phối hợp với Hội Người cao tuổi triển khai kế hoạch khám sàng lọc bệnh nhân tăng huyết áp và một số bệnh về mắt. Cụ thể trong công văn, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình là đầu mối phối hợp với các Trung tâm y tế huyện/thành phố và Hội Người cao tuổi tình Hòa Bình để tổ chức triển khai Kế hoạch số 138/KH-HNCT theo đúng quy định và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Công văn số 1874/SYT-NVY của Sở Y tế Hòa Bình

Kết quả là trong tháng 10, tất cả 15 Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (Câu lạc bộ) của tỉnh Hòa Bình đã được khám sàng lọc phát hiện bệnh và khám mắt. Theo chia sẻ của Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình, ngay sau khi khám nếu phát hiện bệnh, các thành viên có thẻ BHYT được cấp phát thuốc . Việc khám sức khỏe tốt, kịp thời đã tạo nên sự chuyển biến tích cực cho các thành viên câu lạc bộ, các thành viên hào hứng hơn với việc tham gia sinh hoạt và các hoạt động khác của các câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, để tiện cho việc theo dõi kết quả khám sức khỏe của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình đã chuẩn bị một mẫu phiếu Theo dõi khám sức khỏe cho thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau để Ban chủ nhiệm câu lạc bộ có thể lưu giữ kết quả sau khi khám.

Bên cạnh việc tích cực làm việc với Sở Y tế, các ban ngành liên quan để hỗ trợ các câu lạc bộ triển khai hoạt động Khám Sức Khỏe định kỳ cho thành viên các câu lạc bộ hiệu quả, Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình còn nhắc nhở và hướng dẫn các CLB tự liên hệ với các cơ quan y tế hoặc các đơn vị Y tế tại địa phương để các câu lạc bộ chủ động trong việc khám sức khỏe cho thành viên. Kết quả các câu lạc bộ đã lên kế hoạch và chủ động khám cho thành viên. Hiện nay, có những Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau tại tỉnh Hòa Bình đã vượt chỉ tiêu về việc khám sức khỏe 2 lần một năm cho thành viên. Điển hình như Câu lạc bộ thôn Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn đã có 2 lần mời Bệnh viện quân đội về khám sàng lọc cho thành viên, và câu lạc bộ Thôn Công, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tổ chức cho thành viên khám tổng quát.

Khám sức khỏe cho thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau thôn Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn