Thank you for your order!
cart.general.title

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 tại Thanh Hóa

Sáng ngày 28/07/2020, tại Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa về Đề án Nhân rộng Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (Giai đoạn 2016-2020). Hội nghị được chủ trì bởi đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa.

Là tỉnh có tỷ lệ người cao tuổi cao hơn bình quân của cả nước, Thanh Hóa đã rất sớm xác định được rằng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau là giải pháp hiệu quả nhằm thích ứng với già hóa dân số. Thanh Hóa hiện là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau với 784 Câu lạc bộ đã được thành lập tính tới tháng 6/2020. Tổng số thành viên tham gia Câu lạc bộ là 43.120 người. Tổng số vốn là huy động được đạt 65,8 tỷ đồng. Từ 2017-2020 đã có trên 20.710 thành viên nghèo, cận nghèo, khó khăn đã được các Câu lạc bộ hỗ trợ vốn vay, để tổ chức sản xuất, kinh doanh. Mỗi Câu lạc bộ đều có tổ tình nhuyện viên chăm sóc tại nhà và tổ tình nguyện viên hỗ trợ nguồn lực, phát triển kinh tế, tổng số là 3.345 tình nguyện viên trên toàn tỉnh. Trong thời gian qua đã có 5.372 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tình nguyện viên hỗ trợ về nhiều mặt. Các hoạt động truyền thông được các Câu lạc bộ duy trì thường xuyên trong các buổi sinh hoạt để cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, kiến thức cho TV về các chủ trương, chính sách, pháp luật; về chăm sóc và tự chăm sóc sức khỏe; về khoa học kỹ thuật; về tình hình thời sự, kinh tế, xã hội...

100% các Câu lạc bộ đều có chương trình, kế hoạch tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng hàng tháng bằng những công việc thiết thực như làm vệ sinh môi trường, trồng cây, tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ủng hộ đồng bào bị bão lụt, các Quỹ xã hội từ thiện... Trong 4 năm đã có trên 30.000 buổi hỗ trợ cộng đồng và 3.552 thành viên trong Câu lạc bộ và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, ốm đau nặng...được Câu lạc bộ giúp đỡ dưới các hình thức, như công lao động, tiền, lương thực, chăm sóc, động viên kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân vận tỉnh, chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã ghi nhận những thành tích mà Hội Người cao tuổi các cấp và các Câu lạc bộ đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đưa ra định hướng về nhân rộng CLB trong thời gian tới. Bà cũng đề nghị các ban ngành của tỉnh tích cực hỗ trợ Hội Người cao tuổi trong nhân rộng mô hình. Dự kiến từ giờ tới cuối năm 2020 sẽ có thêm 20 Câu lạc bộ mới được thành lập trên địa bàn tỉnh.