Thank you for your order!
cart.general.title

Nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương trong việc nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau

Tại Việt Nam, mô hình CLB LTH TGN của HelpAge hiện đã trở thành mô hình chính phủ Việt Nam để đối phó với sự già hóa nhanh chóng, như được nêu trong Kế hoạch hành động quốc gia về già hóa và dự án nhân rộng CLB LTH TGN  quốc gia, theo Quyết định 1533 của Thủ tướng. Nhu cầu xây dựng năng lực cho chính quyền địa phương và Hội Người cao tuổi (NCT) ngày càng tăng trong việc thành lập, vận hành và quản lý CLB LTH TGN.

Để đáp ứng nhu cầu này, năm 2018, tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAIV) và Hội Người cao tuổi Việt Nam (VAE) đã bắt đầu triển khai dự án hợp tác với KOICA-SANA trong 3 năm, tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền địa phương và Hội NCT thông qua thí điểm mô hình CLB LTH TGN tiêu chuẩn ở các tỉnh/ thành phố tiêu biểu và tập huấn cho các đối tác địa phương trong thời gian thực hiện dự án. 9 Hội NCT tỉnh/ thành phố đã được chọn để tham gia dự án.

 

Là một trong 9 Hội NCT tỉnh được chọn, Hội NCT tỉnh Hải Dương rất nhiệt tình và tận tâm thực hiện dự án. Nhận thấy những lợi ích to lớn của dự án CLB LTH TGN và sự cần thiết phải đầu tư đúng mức cho các CLB LTH TGN, chỉ vài tháng sau khi dự án bắt đầu, theo lời khuyên của HAIV, Hội NCT tỉnh Hải Dương bắt đầu tiếp cận Mặt trận Tổ quốc để vận động sử dụng Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ các CLB LTH TGN được thành lập trong các cộng đồng phi dự án.. Do đó, năm 2018, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đồng ý tài trợ cho 24 CLB LTH TGN hiện tại mỗi CLB 5 triệu đồng (217 USD) để mua thiết bị y tế và học tập. Hội NCT tỉnh Hải Dương hài lòng với bước đầu tiên, nhưng Hội đặt mục tiêu tiếp cận Quỹ vì người nghèo từ Mặt trận Tổ quốc để có thêm kinh phí cho việc nhân rộng CLB LTH TGN mới. Để đạt được mục tiêu này, Hội NCT đã tổ chức các chuyến tham quan học tập và mời các nhà lãnh đạo từ Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan chính phủ và các tổ chức đoàn thể tham dự các hoạt động của CLB LTH TGN như thu thập hàng tháng, chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên và các hoạt động tạo thu nhập. Qua các chuyến tham quan, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã thấy được hiệu quả bền vững của CLB LTH TGN trong công tác giảm nghèo, cũng như cách thức mà CLB đã làm để huy động vốn xã hội nhằm duy trì hoạt động. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương cũng thấy rằng nơi nào có CLB LTH TGN, người cao tuổi cảm thấy tự tin hơn, đoàn kết hơn và có mong muốn thoát nghèo. Nhận thấy những lợi ích to lớn mà CLB LTH TGN mang lại cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tin tưởng vào năng lực và cam kết của Hội NCT tỉnh, cuối cùng Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã quyết định hỗ trợ thêm 7 CLB LTH TGN, trong đó có 1 CLB đặc biệt dành cho cộng đồng bệnh nhân phong, với một tổng ngân sách 630 triệu đồng ($ 27,187). Trong đó, mỗi câu lạc bộ trong số 6 CLB bình thường đã nhận được 50 triệu đồng ($2.170) để quay vòng quỹ IGA như một quỹ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, mỗi CLB LTH TGN  cũng nhận được các thiết bị y tế và học tập cần thiết như thang đo cân nặng, huyết áp, bảng trắng, bộ micro không dây trị giá 5 triệu đồng ($217).

Đối với CLB dành cho bệnh nhân phong, do các nhu cầu đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe, tổng ngân sách huy động được cao hơn nhiều so với các câu lạc bộ khác: 300 triệu đồng ($12.946), trong đó 75 triệu đồng ($3.237) được đầu tư cho thiết bị và cơ sở vật chất và 225 triệu đồng ($9.709) được đầu tư cho quỹ tăng thu nhập của CLB. Được đào tạo từ dự án, Hội NCT tỉnh tự tin tiến hành đào tạo cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ để họ có thể điều hành và quản lý câu lạc bộ của mình, đồng thời vẫn thường xuyên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. Thông qua dự án, mô hình CLB LTH TGN mang đến cho các bệnh nhân phong những hy vọng mới cho cuộc sống.

“Chúng tôi đang xem xét tài trợ cho nhiều CLB LTH TGN hơn trong những năm tới thông qua Hội NCT tỉnh Hải Dương, vì chúng tôi thấy rằng đây là một sự đầu tư tốt.” - chủ tịch Hội NCT tỉnh Hải Dương cho biết.

 

Bên cạnh thành công huy động Quỹ vì người nghèo, Hội NCT tỉnh, cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (DOLISA), cũng thành công trong việc yêu cầu chính quyền tỉnh cung cấp quỹ cho 39 CLB LTH không thuộc dự án (50 triệu đồng/ CLB). Như vậy, Hải Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiếp cận được cả nguồn vốn của chính quyền tỉnh và Mặt trận Tổ quốc để đầu tư cho hoạt động của CLB LTH TGN. Bằng số tiền huy động được, đến nay, Hải Dương đã thành lập 59 CLB LTH TGN, trong đó 11 CLB được tài trợ hoàn toàn bởi dự án hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA, SANA. Bên cạnh đó, nhiều người được hỗ trợ kỹ thuật thông qua đào tạo và/hoặc đào tạo bổ sung, nhờ đó, mô hình CLB LTH TGN mang lại lợi ích đáng kể cho các thành viên không chỉ trong dự án mà là cho cả cộng đồng.

Hoạt động gây quỹ này của Hội NCT tỉnh Hải Dương đã được dự án ghi lại và chia sẻ rộng rãi cho nhiều địa phương khác. Bằng tâm huyết và sự nhiệt tình trong công tác đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, hy vọng ngày càng nhiều địa phương thành công trong việc kêu gọi các nguồn đầu tư của chính quyền, xã hội và doanh nghiệp, qua đó ngày càng có nhiều CLB LTH TGN hơn trên khắp cả nước, mang lại nhiều lợi ích cho NCT hiện nay và sau này.