Thank you for your order!
cart.general.title

Đối thoại Quốc gia về Hỗ trợ tài chính Dựa vào dự báo: Lồng ghép các nội dung về người cao tuổi vào quản lý thiên tai trong bối cảnh già hóa dân số nhanh chóng

Sáng ngày 4/11, tại Hà Nội, đại diện từ HelpAge International tại Việt Nam đã tham dự Diễn đàn đối thoại quốc gia về hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (Forecast-based Financing - FbF). Diễn đàn được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Đức và Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) phối hợp tổ chức.

Diễn đàn Đối thoại FbF thường niên năm nay được tổ chức nhằm quy tụ, thiết lập một mạng lưới các cơ quan, ban ngành, các chuyên gia, nhà khoa học qua đó cùng đạt được nhận thức chung về cách thức mà FbF có thể đóng góp cho nỗ lực nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai của Chính phủ; Chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm về FbF giữa các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế; Đồng thời, thông qua các phiên thảo luận, các đại biểu cùng nhau xây dựng lộ trình hướng đến thể chế hóa cách tiếp cận hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo tại Việt Nam.

Phối hợp với các tổ chức khác trong một Liên minh gồm Hội Chữ thập đỏ Mỹ  (AmCross, trưởng Liên minh) phối hợp và thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Tổ chức CRS; Tổ chức HelpAge International Vietnam; tổ chức Plan International và Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế, Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam đã thực hiện thành công giai đoạn 1 và 2 của dự án "Tăng cương khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam" từ năm 2015 đến năm 2018. Trong giai đoạn 3 của dự án từ năm 2019, Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam sẽ đóng vai trò Phụ trách kỹ thuật về lồng ghép người cao tuổi, là vấn đề xuyên suốt trong qua trình thực hiện dự án. Với vai trò này, HelpAge không chỉ cung cấp hướng dẫn hiện hành về thực hiện giám sát đối với các tổ chức thực hiện chương trình trong quá trình thực hiện mà còn: phát triển các hướng dẫn về lồng ghép người cao tuổi trong Quản Lý Rủi Ro Thiên Tai Dựa Vào Cộng Đồng ; rà soát và cải tiến các tài liệu, công cụ tập huấn Quản Lý Rủi Ro Thiên Tai Dựa Vào Cộng Đồng  và Đánh Giá Rủi Ro Thiên Tai Dựa Vào Cộng Đồng nhằm đảm bảo người cao tuổi được lồng ghép tốt hơn; đồng thời tập huấn cho các tổ chức thực hiện chương trình và các đối tác địa phương về nhận thức và hoà nhập người cao tuổi.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Trong những năm qua, Hội CHữ thập đỏ Việt Nam đã tham gia tích cực và hết sức hiệu quả vào đề án 1002 của Chính phủ về "Nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" - trong đó dự án "Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam" đã có đóng góp vô cùng tích cực trong việc lồng ghép và thúc đẩy sự tham gia của người cao tuổi trong công tác quản lý rủi ro thiên tai. 

"Trong thời gian gần đây, hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội đã chuyển mạnh sang hỗ trợ phòng ngừa, tham gia xây dựng cộng đồng an toàn. Áp dụng các cách tiếp cận mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Đặc biệt,từ năm 2017 đến nay, Hội đã áp dụng cách tiếp cận mới – hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF) bằng việc triển khai thí điểm dự án ứng phó sớm với loại hình thiên tai là nắng nóng tại TP.Hà Nội và Đà Nẵng. Đồng thời, xây dựng Khung kế hoạch hành động về hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo, hỗ trợ 21 tỉnh, thành Hội xây dựng bản đồ dự báotác động của thiên tai. Cách tiếp cận Hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo tạo điều kiện cho việc sử dụng nguồn lực để thực hiện hành động sớm dựa trên thông tin dự báo và phân tích rủi ro thiên tai. Đây là cách tiếp cận đã và đang được triển khai tại 16 quốc gia trên thế giới. Cách tiếp cận FbF hướng tới tối ưu hoá việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu, thông tin dự báo thời tiết từ mạng lưới toàn cầu để triển khai hành động, ứng phó sớm trước khi thảm họa xảy ra nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và sinh kế của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương", PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu chia sẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu, FbF được coi là cách tiếp cận hiệu quả góp phần nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai, đồng thời giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà khoa học, chính phủ các quốc gia, các viện nghiên cứu và khối tư nhân nâng cao tính hiệu quả trong công tác dự báo, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với các rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng.

Kể từ Diễn đàn đối thoại Khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2017, số lượng các dự án FbF đang được triển khai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng lên đáng kể. Hiện có 6 quốc gia đang thực hiện thí điểm FbF trong đó có Việt Nam. Các hoạt động của dự án thí điểm cách tiếp cận FbF rất đa dạng, từ việc xây dựng phương pháp cho cách tiếp cận FbF (xác định rủi ro, đánh giá thông tin dự báo, xác định ngưỡng ảnh hưởng, lựa chọn hành động sớm) đến triển khai thí điểm Quy trình Hành động sớm cho nhiều loại hình thiên tai như bão, lũ, hạn hán, nắng nóng và rét đậm, rét hại… Riêng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang áp dụng thí điểm cách tiếp cận này trong một dự án mang tên “Sẵn sàng với FbF” nhằm triển khai hoạt động sớm ứng phó với nắng nóng ảnh hưởng tới các nhóm dễ bị tổn thương ở TP.Hà Nội và Đà Nẵng; hỗ trợ 21 tỉnh, thành Hội xây dựng bản đồ dự báo tác động thiên tai. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đang hoàn thiện Khung kế hoạch hành động về Hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo và đưa cách tiếp cận FbF vào trong định hướng chiến lược phát triển Hội đến năm 2030.