Thank you for your order!
cart.general.title

Tập huấn: "Đưa nội dung người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" - Tháng Sáu 2020

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam – giai đoạn 3”, tháng Sáu vừa qua, tổ chức HelpAge International in Vietnam cùng với đối tác địa phương bao gồm TW Hội người cao tuổi Việt Nam và các cố vấn dự án là thành viên của Hội người cao tuổi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn “Đưa nội dung người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thông qua việc sử dụng cuốn tài liệu hướng dẫn/bảng kiểm”.

Với sự đa dạng thành phần của các đại biểu đến từ Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, Hội chữ thập đỏ và nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp, và đại diện các cơ quan ban ngành liên quan khác, các đại biểu đã được được tiếp cận tới tài liệu hướng dẫn/bảng kiểm “Đưa nội dung người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. Tài liệu này nhằm giúp nhóm hỗ trợ kỹ thuật và các cơ quan ban ngành trong lĩnh vực phòng chống thiên tai trong việc nâng cao kỹ năng và kỹ thuật trong việc đưa nội dung người cao tuổi vào công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại địa phương. Những kiến thức này sẽ hữu ích cho các đại biểu, đặc biệt là nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp cơ sở để có thể đưa nội dung người cao tuổi vào chương trình quản lý và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng một cách đầy đủ và phù hợp hơn.

Đây cũng là dịp để các giảng viên chia sẻ những thông tin mới nhất về tình hình về già hóa dân số và số liệu về người cao tuổi tại Việt Nam dựa vào báo cáo thống kê dân số và nhà ở năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức về bối cảnh chung của già hóa dân số và những ngụ ý trong công tác phòng chống thiên tai của địa phương.

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng trở nên phức tạp, xuất hiện nhiều loại hình thiên tai mới, thì công tác phòng chống thiên tai đứng trước nhiều thách thức mà ở đó người cao tuổi trong cộng đồng không chỉ là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương mà còn là một trong bốn lực lượng tại chỗ tại cộng đồng, có vai trò và khả năng đóng góp cho chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

 

Sau khóa học này, các đại biểu sẽ trở về địa phương và tiếp tục thực hiện các hoạt động quản lý/đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại địa phương. Hy vọng trong thời gian tới, các báo cáo đánh giá và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương trong dự án sẽ có thông tin đầy đủ về người cao tuổi với những giải pháp thích hợp cho cộng đồng và đặc biệt là cho nhóm người cao tuổi.