Thank you for your order!
cart.general.title

Triển lãm ảnh: "Con người của ICPD: Ngang qua cuộc đời, Quyền và Lựa chọn cho tất cả mọi người"

Con người của ICPD: Ngang qua cuộc đời, Quyền và Lựa chọn cho tất cả mọi người" là triển lãm ảnh nằm trong chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2019 với chủ đề "Tiến tới công bằng cho mọi lứa tuổi" được tổ chức bởi Quỹ Dân số Thế giới tại Việt Nam, tổ chức HelpAge International tại Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

>> Xem đầy đủ ảnh triển lãm tại đây