Thank you for your order!
cart.general.title

Thông cáo báo chí

General Procurement Notice
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Virút cô-rô-na corona: Người cao tuổi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình cần phải được bảo vệ để ngăn chặn thảm họa nhân đạo toàn cầu
Tọa đàm liên thế hệ “Tiến tới công bằng cho mọi lứa tuổi” kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2019
Tọa đàm chính sách “Tiến tới bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Việt Nam”