Thank you for your order!
cart.general.title

Thông cáo báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Virút cô-rô-na corona: Người cao tuổi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình cần phải được bảo vệ để ngăn chặn thảm họa nhân đạo toàn cầu
Tọa đàm liên thế hệ “Tiến tới công bằng cho mọi lứa tuổi” kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2019