Thank you for your order!
cart.general.title

Huế: Triển khai nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau năm 2020

Với những lợi ích thiết thực đã được chứng minh qua thực tế, mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau đã và đang được chính phủ và các ban ngành, đặc biệt là Hội Người cao tuổi các cấp trên cả nước nỗ lực nhân rộng.

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, ngày 19/2/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2020 của tỉnh với nhiều nội dung đa dạng nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Trong đó, kế hoạch nhấn mạnh nhiệm vụ nhân rộng 10 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại 10 xã, phường, thị trấn qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tỉnh cũng có kế hoạch tổ chức tổng kết, đánh giá công tác xây dựng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Tháng 3 năm 2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 928/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2020. Tại kế hoạch, UBND Thành phố cũng đưa ra các chỉ tiêu trong công tác chăm sóc người cao tuổi năm 2020, gồm: Phấn đấu có 50% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất; phấn đấu 80% phường hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động Quỹ phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng. Để hoàn thanh các chỉ tiêu đã đề ra, UBND thành phố cũng yêu các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại các phường qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Việc nhân rộng triển khai mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau không chỉ tạo ra một môi trường cộng đồng đáp ứng nhu cầu chia sẻ, giao lưu của người cao tuổi. Với nội dung hoạt động đa dạng, Câu lạc bộ còn mang đến cơ hội được tham gia sản xuất phát triển kinh tế của người cao tuổi. Như vậy, không chỉ được hỗ trợ vay vốn để tự sản xuất, người cao tuổi còn được hỗ trợ các phương tiện, kỹ thuật sản xuất phát triển kinh tế phù hợp, qua đó tạo điều kiện cho người cao tuổi tự vươn lên thoát nghèo.

Các hoạt động truyền thông về các kiến thức, kỹ năng để tự chăm sóc sức khỏe cũng như hỗ trợ cộng đồng, hoạt động tình nguyện viên chăm sóc tại nhà của Câu lạc bộ cũng góp phần gia tăng sự phối hợp giữa ngành y tế và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tận dụng nguồn lực cao tuổi sẵn có tại địa phương để quản lý, chăm sóc người cao tuổi tại chính nơi sinh sống. Như vậy, có thể thấy mục tiêu nhân rộng triển khai mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau không chỉ mang lại lợi ích cho riêng người cao tuổi tại địa phương, mà còn góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, hỗ trợ ngành y tế trong việc chăm sóc và quản lý sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, qua đó đóng góp chung vào mục tiêu chăm sóc người cao tuổi của cả nước.