Thank you for your order!
cart.general.title

Phản hồi về việc công bố tài liệu tóm tắt chính sách của Liên Hợp Quốc về tác động của COVID-19 đối với người cao tuổi

Liên Hợp Quốc và các chính phủ cần tiến hành các biện pháp  nhằm hưởng ứng lời kêu gọi hành động của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề người cao tuổi và COVID-19

  • “COVID-19 phơi bày những bất bình đẳng vốn có ảnh hưởng đến người cao tuổi, đặc biệt phụ nữ cao tuổi và người cao tuổi khuyết tật” - theo Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Phản hồi về việc công bố tài liệu tóm tắt chính sách của Liên Hợp Quốc về tác động của COVID-19 đối với người cao tuổi, ngày 2/5/2020, ông Justin Derbyshire, Giám đốc Điều hành của tổ chức HelpAge International (tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế), cho biết:

“Chúng tôi chúc mừng Tổng thư ký  Liên Hợp Quốc vì đã thể hiện vai trò lãnh đạo cần thiết của ông về vấn đề này và hoan nghênh sự công nhận của ông về hàng loạt rủi ro mà COVID-19 gây ra cho những người cao tuổi. Tổng thư ký đã nêu rất đúng nhữngmối đe dọa to lớnđối với sức khỏe, quyền và phúc lợi xã hội và kinh tế của người cao tuổi trong đại dịch.

Đại dịch này đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng, phân biệt tuổi tác và phân biệt đối xử, cũng như những thách thức trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ nhân đạo.

Cho đến nay, những hành động ứng phó với đại dịch đã thất bại trong việc đưa các vấn đề liên quan đến người cao tuổi vào. Như thông tin ngắn gọn của Liên Hợp Quốc đã nêu ra, đại dịch cho thấy sự cần thiết phải có khung pháp lý mạnh hơn ở cả cấp quốc gia và quốc tế để bảo vệ quyền của người cao tuổi và tính đến nhóm người này trong các ứng phó về xã hội, kinh tế và nhân đạo.

“Người cao tuổi không nên bị phân biệt đối xử khi tiếp cận với nguồn lực y tế khan hiếm hoặc liên quan đến khả năng đưa ra quyết định thấu đáo của họ. Quyền sức khỏe và quyền được sống của mỗi người đều phải được đối xử công bằng trong các ứng phó với COVID-19. Không chỉ thế, các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ xã hội cần phải được cung cấptrong quá trình thực hiện giãn cách vật lý trong cộng đồng.”

“Đây là bước đi đầu tiên rất đáng khích lệ đối với vai trò lãnh đạo và điều phối  mà chúng ta cần để thay đổi cách thức cộng đồng quốc tế hỗ trợ người cao tuổi. Các cơ quan và quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc  cần hỗ trợ Tổng thư ký và hành động ngay lập tức để đáp lại lời kêu gọi của ông nhằm tăng cường các nỗ lực giúp đảm bảohạnh phúc, nhân phẩm và tiếng nói của người cao tuổi khi thế giới ứng phó với đại dịch COVID-19.

HelpAge International nhấn mạnh các lĩnh vực cụ thể cần được giải quyết, bao gồm:

  • đảm bảo người cao tuổi được tiếp cận thông tin về những nguy cơ họ gặp phải và cách tự bảo vệ mình
  • đảm bảo người cao tuổi có thể tham gia vào quá trình ra quyết định
  • theo dõi tác động của COVID-19 và những ứng phó với đại dịch đối với người cao tuổi
  • cho người tị nạn lớn tuổi được tiếp cận với các hệ thống y tế quốc gia và đảm bảo rằng người cao tuổi được chú ý đặc biệt trong các kế hoạch ứng phó cho người tị nạn và ứng phó nhân đạo có quy mô rộng hơn.
  • đảm bảo quyền của người cao tuổi trong các khung pháp lý quốc gia và quốc tế.