Thank you for your order!
cart.general.title

Tuyển dụng: 02 Trợ lý Dự án

HelpAge International tại Việt Nam hiện đang cần tuyển 02 Trợ lý Dự án.

Trợ lý Dự án có vai trò hỗ trợ việc triển khai các dự án của HelpAge theo sự phân công của Cán bộ Dự án, tham gia thiết kế và thực hiện các chương trình, điều phối và quản lý thông tin để đảm bảo dự án hoạt động hiệu quả. Ngoài ra Trợ lý Dự án cũng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc quản trị và kế toán theo sự phân công của các cấp quản lý, góp phần trong việc vận hành văn phòng một cách trơn tru.

Miêu tả chi tiết về vị trí tuyển dụng xem tại đây:

Trợ lý Dự án (PA201001)

Trợ lý Dự án (PA201002)