Thank you for your order!
cart.general.title

Tuyển dụng: Cán bộ Dự án

HelpAge International tại Việt Nam hiện đang cần tuyển một công dân Việt Nam có kinh nghiệm và đủ trình độ để đảm nhận vị trí Cán bộ Dự án (Project Officer - PO) cho dự án kéo dài trong 3 tháng mang tên "Hỗ trợ các tổ chức Việt Nam trong Công tác Chuẩn bị và Ứng phó với COVID-19 cho người cao tuổi". Dự án này được tài trợ bởi Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA), thực hiện các công tác can thiệp về COVID-19 tại 13 tỉnh thành trong cả nước, cụ thể là Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hòa Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Mục tiêu của dự án gồm có:

  1. Phòng ngừa và kiểm soát sự lây lan của COVID-19 ở người cao tuổi thông qua việc cung cấp các vật dụng bảo hộ cá nhân (PPE - găng tay, khẩu trang, kính chắn), các dụng cụ vệ sinh và y tế cần thiết (nước rửa tay, nhiệt kế) cho nhân viên chăm sóc tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội, nhân viên và người chăm sóc tại cộng đồng, những người đang trực tiếp chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi tại các khu vực có nguy cơ cao
  2. Nâng cao nhận thức và truyền thông về dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy sự tham gia trong việc phát triển và phân phối các tài liệu truyền thông (video, tờ rơi, sổ hướng dẫn) tới cộng đồng, người cao tuổi và những người chăm sóc.
  3. Tăng cường năng lực về phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau COVID-19 đối với người cao tuổi cho Hội Người cao tuổi tại địa phương và các Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau

Cán bộ Dự án có trách nhiệm quản lý các hoạt động hàng ngày của dự án, bao gồm quản lý tài chính, điều phối, giám sát và thực hiện các hoạt động để đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt được các mục tiêu đề ra.

Mô tả công việc chi tiết cho vị trí này có tại đây.