Thank you for your order!
cart.general.title

Tuyển dụng: Điều phối viên Dự án SUNI-SEA

HAIV hiện cần tuyển một công dân Việt Nam có kinh nghiệm và đủ trình độ để đảm nhận vị trí Điều phối viên Dự án (Project Country Coordinator - PCC) cho dự án nghiên cứu kéo dài 4 năm “Mở rộng quy mô can thiệp phòng chống bệnh không lây nhiễm ở Đông Nam Á (SUNI-SEA)”. Dự án này được Ủy ban Châu Âu EC tài trợ, phối hợp với các đối tác học thuật ở châu Âu và châu Á để thực hiện nghiên cứu về các can thiệp phòng chống bệnh không lây nhiễm ở Indonesia, Myanmar và Việt Nam (đối tác tại Việt Nam là Viện Chiến lược và Chính sách - HSPI và TNU-UMP). Mục tiêu của dự án là tham vấn dựa trên bằng chứng trong quá trình hoạch định chính sách trong việc củng cố hệ thống y tế. Công tác nghiên cứu sẽ tập trung vào việc trả lời câu hỏi: “Liệu việc phối hợp các hoạt động dựa vào cộng đồng và các tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu có tăng cường tác động đến sức khỏe không?

Vị trí Điều phối viên Dự án sẽ chịu trách nhiệm điều phối hàng ngày cho các công việc của dự án SUNI-SEA giữa HAIV, các Chi hội Người cao tuổi tại địa phương và các đối tác khác tại Việt Nam, bao gồm HSPI và TNU-UMP; là đầu mối liên lạc với các thành viên khác của dự SUNI-SEA; và quản lý các công việc của HAIV trong khuôn khổ dự án.

Chi tiết về công việc và cách tham gia ứng tuyển xem tại đây.