Phòng chống ngược đãi người cao tuổi: Còn đó những khoảng trống

Nhân ngày Thế giới Phòng chống ngược đãi Người cao tuổi (World Elder Abuse Awareness Day – WEAAD) cùng chúng tôi tìm hiểu và thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp cho thực trạng đáng báo động này.

Continue Reading Phòng chống ngược đãi người cao tuổi: Còn đó những khoảng trống