Thank you for your order!
cart.general.title

Ấn phẩm truyền thông

Tài liệu khuyến nghị 

Hướng tới chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam

Tháng 6/2019

Tải về bản tiếng Việt | Tải về bản tiếng Anh

COVID-19: Tài liệu hướng dẫn cho người cao tuổi

Tháng 4/2020

Tải về bản Tiếng Việt | Tải về bản tiếng Anh

COVID-19: Tài liệu hướng dẫn dành cho các trung tâm chăm sóc người cao tuổi

Tháng 4/2020

Tải về bản Tiếng Việt | Tải về bản tiếng Anh

Phòng chống và ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi-rút corona (COVID-19) gây ra 

UNFPA - Tháng 4/2020

Tải về bản Tiếng Việt | Tải về bản tiếng Anh

Covid-19: Hướng dẫn chi trả trợ cấp xã hội cho người cao tuổi

HelpAge - Tháng 4/2020

Tải về bản Tiếng Việt | Tải về bản tiếng Anh

Covid-19: Hướng dẫn chi trả trợ cấp xã hội cho người cao tuổi

HelpAge - Tháng 4/2020

Tải về bản Tiếng Việt | Tải về bản tiếng Anh

 

 

Tờ rơi, tờ gấp

Áp phích, poster

Poster: 10 Lời khuyên dành cho người cao tuổi tại cộng đồng nhằm tránh mắc COVID-19

Tháng 5/2020

Tải về bản tiếng Việt | Tải về bản tiếng Anh

Poster: 10 Lời khuyên cho gia đình & người chăm sóc người cao tuổi trong mùa dịch COVID-19

Tháng 5/2020

Tải về bản tiếng Việt | Tải về bản tiếng Anh

 

Poster: Phòng chống ngược đãi người cao tuổi
Tháng 6/2020
Tải về bản tiếng Việt