Thank you for your order!
cart.general.title

Cách xây dựng và vận hành hiệu quả một CLB

1. Năng lực của địa phương: Để đảm bảo tính hiệu quả của CLB, điều quan trọng là cần nâng cao năng lực cho Ban chủ nhiệm (BCN) để họ có thể quản lý và điều hành CLB. Một loạt các tài liệu tập huấn được xây dựng với các nội dung khác nhau dành cho CLB, trong đó có quản lý tài chính, già hóa và giới, sinh kế và hoạt động nâng cao sức khỏe. Chìa khóa thành công là cần đơn giản hóa các tài liệu cho phù hợp với nhu cầu và năng lực của BCN.

2. Quá trình lựa chọn: Để những người nghèo nhất được hưởng lợi, cần tuân theo các gợi ý sau đây::Thành viên: Ưu tiên những người từ 55 tuổi trở lên và các nhóm dễ bị tổn thương như người nghèo, dân tộc thiểu số, đơn thân và phụ nữ. Yêu cầu để trở thành một thành viên của CLB là phải có thời gian tham dự các hoạt động hàng tháng của CLB và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mỗi CLB có khoảng từ 50 đến 70 thành viên.

  • Ban chủ nhiệm CLB: Khi CLB được thành lập, các thành viên sẽ bầu ra các thành viên BCN gồm 5 người để điều hành CLB. BCN đóng vai trò điều hành và là cầu nối giữa các thành viên CLB, các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan chức năng tại địa phương.
  • Chủ nhiệm CLB: Ở cơ sở thường có các áp lực là phải chọn một người nào đó đang là lãnh đạo cộng đồng làm chủ nhiệm CLB. Người này có thể là một lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có năng lực hoặc thậm chí là một lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, tuy nhiên, những nhiệm vụ của các vị trí đang làm thường khiến cho người này có rất ít thời gian để ưu tiên cho các hoạt động của CLB; Bởi vậy, sẽ tốt hơn nếu chọn một người nào đó có thể ưu tiên cũng như gánh vác các trách nhiệm chung của CLB.

3. Sinh hoạt hàng tháng: Sự đa dạng của các hoạt động trong buổi sinh hoạt hàng tháng của CLB thúc đẩy các thành viên tham dự và đóng góp cho CLB. Các hoạt động này bao gồm các bài tập thể dục, báo cáo tài chính, cập nhật các hoạt động trong tháng, tập huấn về các hoạt động tăng thu nhập do các chuyên gia khuyến nông tiến hành, nói chuyện về các chủ đề sức khỏe do các cán bộ y tế địa phương truyền thông. Ngoài ra, CLB còn thường xuyên có các hoạt động chăm sóc tại nhà và tự giúp nhau để hỗ trợ cuộc sống hàng ngày cho những người có nhu cầu.

4. Hỗ trợ thường xuyên cho BCN: Để giúp BCN điều hành CLB một cách hiệu quả, các đối tác địa phương thường xuyên hướng dẫn giúp BCN phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Vì vậy cần có các chuyến theo dõi giám sát thường xuyên và các buổi rút kinh nghiệm cho BCN nhằm đảm bảo hoạt động của CLB đi đúng hướng.

5. Tự gây quỹ: Để CLB tiếp tục hoạt động sau các dự án hỗ trợ, điều quan trọng là CLB cần phải tự vận động được quỹ của mình. Quỹ CLB có thể từ các nguồn khác nhau như lãi của hoạt động tăng thu nhập, phí thành viên, quỹ vận động ở địa phương, các hoạt động tạo thu nhập chung của CLB.