cart.general.title

Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau là gì?

Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) là một tổ chức dựa vào cộng đồng nhằm thúc đẩy quá trình già hóa tích cực và mạnh khỏe lâu dài. Đây là CLB có nhiều mảng hoạt động và mang lại lợi ích lâu dài cho cuộc sống của thành viên và gia đình họ. Việc thành lập CLB là hoàn toàn khả thi. Mô hình có thể được nhân rộng dễ dàng và có tính bền vững cao.

Các CLB nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và cải thiện đời sống NCT cũng như giúp họ sống trong nhân phẩm. Các CLB phát huy các nguồn lực và kỹ năng đặc biệt của NCT để hỗ trợ cộng đồng một cách hiệu quả và tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động và dịch vụ trong và ngoài CLB.

Điểm nổi bật của CLB là các thành viên ở các độ tuổi và điều kiện kinh tế khác nhau. Điều này nhằm tạo điều kiện cho các thành viên ít bị tổn thương có thể hỗ trợ cho các thành viên dễ bị tổn thương hơn, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết, thông cảm và hỗ trợ giữa các giới và các thế hệ.

Điều này đã giúp CLB thành công và bền vững. Do phần lớn các thành viên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, mô hình đã mang lại lợi ích cho những người cần giúp đỡ nhất. Tuy nhiên, sự tham gia của các thành viên trẻ hơn, khá giả hơn làm cho CLB bền vững và hiệu quả hơn, bởi những người này có thể hỗ trợ CLB những việc mà các thành viên nghèo hơn và lớn tuổi hơn khó làm được, như các công việc liên quan đến tài chính hoặc công việc tình nguyện đòi hỏi về sức khỏe.

Các CLB chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động bao gồm nâng cao năng lực, sức khỏe, sinh kế, chăm sóc tại nhà, tự giúp nhau nhằm hỗ trợ cuộc sống hàng ngày khi khó khăn, quyền và lợi ích và quan hệ xã hội. CLB cũng vận động cho quyền lợi của NCT và giúp các thành viên trong và ngoài CLB tiếp cận với các quyền lợi của mình, ví dụ như bảo hiểm y tế và trợ cấp xã hội.

Ngoài ra, các CLB còn cho các thành viên vay vốn và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ được tiếp cận với vốn vay và kiến thức về khoa học kỹ thuật mà các thành viên đã tăng được thu nhập và có thu nhập ổn định

Chìa khóa thành công của mô hình CLB  chính là sự tham gia của NCT và thành viên ở các độ tuổi và điều kiện kinh tế khác nhau.

Các hoạt động chính

CLB LTH TGN là mô hình đa chức năng, có nhiều mảng hoạt động dựa trên các nhu cầu khác nhau của mỗi cộng đồng.  

10 CLB được lựa chọn để thực hiện dự án Hàn Quốc-ASEAN “ Chăm sóc ngừoi cao tuổi dựa vào cộng đồng” có mảng hoạt động chăm sóc tại nhà dựa vào hỗ trợ viên cùng  dịch vụ quản lý trường hợp để cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà chuyên nghiệp hơn cho người khuyết tật người cao tuổi nằm liệt giường.