Thank you for your order!
cart.general.title

Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau là gì?

Khái quát về Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau

 • Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau là gì? là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng, tập hợp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi ở cộng đồng, trong đó phần lớn là người cao tuổi (NCT), người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, là phụ nữ, với tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

 • Mục tiêu chung của CLB: Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT (hiện nay và mai sau), gia đình và cộng đồng của họ, tập trung nhiều hơn vào NCT thuộc nhóm dễ bị tổn thương hơn (nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, là phụ nữ), thông qua cách tiếp cận liên thế hệ và tự giúp nhau dựa vào cộng đồng.

 • Mục tiêu cụ thể của CLB

 • Tạo cơ hội cho thành viên CLB, với phần lớn là NCT, cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình. 

 • Tạo điều kiện để thành viên CLB, với phần lớn là NCT, phát huy vai trò và sự đóng góp của họ trong chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển ở địa phương

 • Cải thiện mối quan hệ và sự trao đổi giữa CLB với chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các nhà cung cấp dịch vụ ở địa phương, góp phần thực hiện tốt hơn quyền lợi của thành viên CLB và NCT.

Đối tượng chính của mô hình

Là NCT ở cộng đồng, đặc biệt những NCT thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoặc NCT có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và/hoặc tinh thần/xã hội (sống với con nhưng con cũng có hoàn cảnh khó khăn, sống một mình, sống với vợ/chồng cũng là NCT, là người chăm sóc chính cho các cháu do bố mẹ đi làm ăn xa, trong hộ gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam, khuyết tật, đau ốm lâu dài, nghiện ma túy, nhiễm HIV, …) với phần lớn là phụ nữ.

Đặc điểm nổi bật của CLB

 • Tính tự giúp nhau: Tinh thần tự giúp nhau là điểm nổi bật của mô hình, nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp của các TV CLB. Mỗi TV CLB cần thấm nhuần tinh thần này ngay từ đầu; Phần lớn các vấn đề của cộng đồng đều có thể được giải quyết hoặc cải thiện bởi chính các thành viên trong cộng đồng, kể cả đó là cộng đồng khó khăn, nếu các thành viên trong cộng đồng đoàn kết, quyết tâm giải quyết các vấn đề của mình, không chờ đợi, ỷ lại sự giúp đỡ từ bên ngoài.

 • Tính hòa nhập: mặc dù hướng đến NCT nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, là phụ nữ, nhưng CLB có cả người trẻ, người khá giả, nam giới (khoảng 30%); Tính “hòa nhập” này giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thế hệ, các thành phần, các giới, từ đó có sự thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ, bổ sung cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ trong CLB, trong gia đình và cộng đồng. Cách tiếp cận mang tính “hòa nhập” như vậy giúp CLB hoạt động hiệu quả và bền vững hơn.

 • Tính toàn diện: Với 8 mảng hoạt động như trình bày ở phần 2 dưới đây, CLB đáp ứng nhu cầu đa dạng của TV CLB, vừa chăm sóc và phát huy vai trò của các TV, đặc biệt là NCT.

 • Tính bền vững: Thành viên CLB đa thế hệ, giúp đảm bảo CLB Có tính nối tiếp. CLB còn được nâng cao năng lực, có Quỹ Tăng thu nhập để cho vay quay vòng với phần lãi quay lại phục vụ chính các hoạt động của CLB lâu dài. Đặc biệt CLB được bản thân NCT, cộng đồng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đón nhận và ủng hộ, phù hợp với chính sách quốc gia. CLB sẽ thực sự bền vững sau 2 năm hoạt động.

Ghi chú:

 • NCT ở đây là những người từ 55 tuổi trở lên; Ở địa bàn miền núi, dân tộc thiểu số, có thể tính NCT là những người từ 50 tuổi trở lên.

 • Không chỉ những người là TV CLB mới được hưởng lợi từ CLB. Những người không phải là TV CLB ở cộng đồng, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng sẽ được hưởng lợi thông qua các hoạt động của CLB như hoạt động tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng, hoạt động chăm sóc tại nhà, hoạt động chăm sóc sức khỏe, chuyển giao khoa học, kỹ thuật và giám sát thực hiện quyền và lợi ích của NCT.

Điều này đã giúp CLB thành công và bền vững. Do phần lớn các thành viên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, mô hình đã mang lại lợi ích cho những người cần giúp đỡ nhất. Sự đa dạng về độ tuổi, điều kiện kinh tế và hoàn cảnh sống của thành viên CLB giúp cho hoạt động của CLB trở nên bền vững và hiệu quả hơn, do đó tận dụng được ưu điểm của từng thành viên, tối ưu việc giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhiều mặt cuộc sống, từ các công việc liên quan đến tài chính hoặc công việc tình nguyện đòi hỏi về sức khỏe.

Các CLB chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động bao gồm nâng cao năng lực, sức khỏe, sinh kế, chăm sóc tại nhà, tự giúp nhau nhằm hỗ trợ cuộc sống hàng ngày khi khó khăn, quyền và lợi ích và quan hệ xã hội. CLB cũng vận động cho quyền lợi của NCT và giúp các thành viên trong và ngoài CLB tiếp cận với các quyền lợi của mình, ví dụ như bảo hiểm y tế và trợ cấp xã hội.

Ngoài ra, các CLB còn cho các thành viên vay vốn và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ được tiếp cận với vốn vay và kiến thức về khoa học kỹ thuật mà các thành viên đã tăng được thu nhập và có thu nhập ổn định

Chìa khóa thành công của mô hình CLB  chính là sự tham gia của NCT và thành viên ở các độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau.

Các hoạt động chính

CLB LTH TGN là mô hình đa chức năng, có nhiều mảng hoạt động dựa trên các nhu cầu khác nhau của mỗi cộng đồng.  

Cơ cấu tổ chức của một Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau