cart.general.title

Đối tác

 • Đối tác của HelpAge

Thông qua các dự án chúng tôi đã thực hiện tại Việt Nam, chúng tôi đã làm việc với các đối tác khác nhau bao gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ:

 • Tổ chức Age International
 • Quỹ Hợp tác ASEAN-ROK /HelpAge Hàn Quốc
 • Quỹ Atlantic Philanthropies
 • Cơ quan phát triển Đức (GIZ)
 • Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU)
 • Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
 • Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
 • Ngân hàng Thế giới
 • Uỷ ban Y tế Hà Lan ở Việt Nam (MNCV)
 • Oxfam Hồng Kông
 • Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA)
 • Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
 • Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
 • Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn
 • Hội Người cao tuổi Việt Nam
 • Hội Phụ nữ Việt Nam
 • Hội Chữ thập đỏ Mỹ
 • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Bộ Y tế
 • Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình
 • Uỷ ban Người cao tuổi Việt Nam