Thank you for your order!
cart.general.title

Dự án VIE070

 

Hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau tại Việt Nam

Tháng 8/2016,Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB LTH TGN, với mục tiêu đến năm 2020 thành lập và duy trì 2.000 CLB LTH TGN (Quyết định 1533/QĐ/TTg). CLB LTH TGN là một mô hình phát triển do cộng đồng làm chủ có tính bao trùm, bền vững và toàn diện với 8 lĩnh vực hoạt động bao gồm thu nhập, chăm sóc sức khỏe, văn hoá, văn nghệ, chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên, tự giúp nhau/hỗ trợ cộng đồng, quyền và lợi ích, nâng cao nhận thức, kiến thứcvà vận động nguồn lực. Với phương pháp tiếp cận liên thế hệ, đa chức năng và do cộng đồng làm chủ, mô hình đã thành công trong việc tăng cường sự tham gia tích cực của các nhóm dễ bị tổn thương như NCT, phụ nữ, người khuyết tật và người gặp khó khăn về kinh tế & xã hội trong giúp đỡ chính họ và cộng đồng của họ. Tuy nhiên, do nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật hạn chế, cho đến nay sau hơn một năm thực hiện Quyết định 1533, mới có khoảng 200 CLB LTH TGN được thành lập mới, nâng tổng số CLB lên 1.260 trong cả nước. Từ thành công của Dự án trước đây do KOICA tài trợ trong thời gian 2014-2016 tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều tỉnh đã biết đến mô hình CLB LTH TGN và mong muốn được hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật để thành lập  các CLB điểm ở địa phương để sau đó có thể tự nhân rộng ra toàn tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn Quyết định 1533.
Nhằm đáp ứng nhu cầu được nâng cao năng lực và thành lập CLB tại cộng đồng vẫn còn rất lớn, cũng như tiếp nối thành công của các Dự án về CLB trước đó do KOICA và HelpAge Hàn Quốc hỗ trợ, Tổ chức HAI quyết định xây dựng giai đoạn tiếp theo của Dự án nhân rộng CLB LTH TGN tại 09 tỉnh tại miền Bắc Việt Nam (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương)

Địa bàn dự án

 

STT

Tỉnh thành

Khoảng cách từ trung tâm TP Hà Nội

1

Thái Bình

107 km

2

Ninh Bình

98 km

3

Hải Dương

60 km

4

Hưng Yên

63 km

5

Hải Phòng

120 km

6

Hà Nội

5.33km

7

Bắc Ninh

38 km

8

Vĩnh Phúc

52 km

9

Hòa Bình

75 km

Mục tiêu tổng quát

Góp phần cải thiện cuộc sống của những người thiệt thòi ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

  1. Thành lập và nâng cao năng lực cho ít nhất 150 Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN)
  2. Nâng cao năng lực của TW Hội NCT, Ban đại diện/Hội NCT và các bên liên quan thuộc 9 tỉnh/thành phố trong nhân rộng, quản lý CLB LTH TGN

Kết quả mong đợi

  • Kết quả 1: 150 CLB LTH TGN được thành lập và nâng cao năng lực
  • Kết quả 2: Thu nhập của thành viên CLB được tăng lên thông qua được vay vốn và hỗ trợ kỹ thuật
  • Kết quả 3: Sức khỏe của thành viên CLB và người dễ bị tổn thương được cải thiện thông qua tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Kết quả 4: Các nhóm dễ bị tổn thương được tiếp cận tốt hơn với quyền lợi của mình
  • Kết quả 5: Năng lực nhân rộng CLB LTH TGN của Hội NCT và chính quyền địa phương được tăng lên thông qua tập huấn, vận động chính sách

Đối tượng hưởng lợi

Người cao tuổi, gia đình và cộng đồng của họ, ưu tiên hơn đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như phụ nữ, người khuyết tật, người nghèo đang sinh sống tại 150 cộng đồng mục tiêu của 9 tỉnh/thành phố

Số lượng người hưởng lợi: 8.000 người hưởng lợi trực tiếp và 14.000 người hưởng lợi gián tiếp tại 9 tỉnh/thành phố

Tổng kinh phí

Tổng ngân sách: 1.724.588.982 KRW ( tương đương khoảng 1.526.184 USD hay 34 tỉ đồng Việt Nam, tùy tỉ giá), bao gồm cả kinh phí đối ứng của đối tác địa phương)

Cơ quan hợp tác, hỗ trợ thực hiện Dự án

Dự án được thực hiện với sự hợp tác và tài trợ chính của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức HelpAge Hàn Quốc (HAK) cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật và một phần tài chính của Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAIV).

Cơ quan triển khai tại Việt Nam

Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội NCT/Ban Đại diện Hội NCT tại 9 tỉnh/thành phố.

Thời gian Dự án:

Tháng 1/2018-12/2020 (3 năm)

Thông tin liên hệ cán bộ đầu mối HAI (Ms. Lien)

Nguyễn Thị Phượng Liên – Cán bộ chương trình quốc gia

0911438890   |   liennp@helpagevn.org   |   Skype: nguyenphuonglien2407