Thank you for your order!
cart.general.title

Nâng cao đời sống tinh thần: văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu

Không chỉ quan tâm cải thiện sức khỏe thể chất, điều kiện kinh tế, mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau còn quan tâm phát huy đời sống tinh thân cho người cao tuổi, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống và tinh hoa dân tộc, đồng thời nâng cao sức khỏe tinh thần cho thành viên CLB.

CLB thành lập đội văn nghệ để làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ của CLB, tập cho các TV CLB các tiết mục mới và tham gia biểu diễn tại địa phương hoặc giao lưu với các CLB khác; Phấn đấu sau 6 tháng, mỗi CLB đều thành lập được một đội văn nghệ. Đội Văn nghệ cần tổ chức giao lưu với địa phương ít nhất 2 lần/năm (tự tổ chức hoặc tham gia cùng với địa phương). Hàng tháng, tại buổi SH CLB, BCN tiến hành các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí (VD: hát, đọc thơ, múa, nhảy, trò chơi, đóng kịch...) xen kẽ trong các buổi sinh hoạt định kỳ, do các TV CLB tham gia (không nên chỉ nhóm văn nghệ tham gia).

Bên cạnh đó, CLB cũng tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với các thành viên CLB khi đau, ốm, vui, buồn, đồng thời tổ chức giao lưu với các CLB khác khi có điều kiện.