Thank you for your order!
cart.general.title

Phòng chống ngược đãi người cao tuổi

Một nghiên cứu được Tổ chức Y tế Thế giới công bố trên tạp chí Lancet Global Health cho thấy: người từ 60 tuổi trở lên chiếm 16% dân số thế giới; trong đó 11,6% bị ngược đãi về mặt tinh thần; 6,8% bị lạm dụng tài chính; 4,2% bị bỏ rơi; 2,6% bị ngược đãi thể chất và 0,9% bị lạm dụng tình dục. Kết quả này dựa trên bằng chứng tốt nhất có được từ 52 nghiên cứu ở 28 quốc gia từ các vùng khác nhau, trong đó có 12 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Các bằng chứng còn cho thấy tình trạng ngược đãi và bỏ bê người cao tuổi có xu hướng gia tăng trong thời gian đại dịch COVID-19.

Tuy vậy, ngược đãi người cao tuổi hiện là một vấn nạn vô hình khi chỉ có khoảng 4% các vụ việc được báo cáo và ghi nhận. Hàng năm, ngày 15/06 được coi là ngày Thế giới Phòng chống Ngược đãi Người cao tuổi (World Elder Abuse Awareness Day - WEAAD). Đây dịp để chúng ta nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Hãy cùng vạch trần và phòng chống vấn nạn ngược đãi người cao tuổi!

Tải các poster này về tại đây.