Giỏ hàng

Quá trình phát triển

Các mảng hoạt động:

1. Chăm sóc sức khoẻ

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong những thập kỉ gần đây, hệ thống y tế Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả và còn đắt đỏ so với khả năng chi trả và chưa đáp ứng được nhu cầu của người cao tuổi. Để giải quyết vấn đề này, HelpAge International tại Việt Nam thúc đẩy lối sống khoẻ mạnh, tích cực, và xây dựng hệ thống chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng bền vững để tăng cường sức khoẻ thể chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Chúng tôi thực hiện hoạt động này thông qua các câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau. Câu lạc bộ có nhiệm vụ hỗ trợ người cao tuổi được kiểm tra sức khoẻ định kì, được hỗ trợ tăng cường thu nhập, tìm kiếm thông tin về quyền của người cao tuổi và xây dựng, thắt chặt các mối quan hệ xã hội. Câu lạc bộ tổ chức tập huấn cho người cao tuổi về tự chăm sóc sức khoẻ và sơ cấp cứu cho cả thành viên câu lạc bộ và cộng đồng, và cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà hai lần một tuần cho những người có nhu cầu, đặc biệt là những người bệnh nặng nằm giường và người khuyết tật.

2. Tăng thu nhập

Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, công nghiệp hoá nhanh, và thiếu những chương trình vay tín dụng và các chương trình đào tạo nghề cho người cao tuổi đã khiến cho rất nhiều người cao tuổi không có thu nhập đủ để ổn định cuộc sống. Ở Việt Nam, người cao tuổi trên 60 tuổi thường được coi là “quá già” để nộp hồ sơ vay vốn từ ngân hàng, mặc dù điều này là trái pháp luật. Thông qua câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau, người cao tuổi có thể tiếp cận với vốn vay để bắt đầu kinh doanh nhỏ và được tập huấn cách thức để xây dựng sinh kế ổn định và phù hợp với người cao tuổi.

Quan trong nhất là lãi từ vốn vay hoàn toàn được trả về cho câu lạc bộ, đây sẽ là một khoản hỗ trợ hoạt động của CLB một cách độc lập và bền vững, và mang lại lợi ích cho thành viên câu lạc bộ và cộng đồng.

3. Quyền và lợi ích

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với những cơ quan ra quyết định chính sách và thực thi pháp luật để đảm bảo các chương trình và chính sách quốc gia về người cao tuổi và vấn đề già hoá có hiệu quả và được thực thi đầy đủ, bao gồm cả cam kết của Việt Nam hướng tới đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững. 

Chúng tôi hỗ trợ thành lập hệ thống theo dõi quyền và lợi ích của người cao tuổi dựa vào cộng đồng thông qua câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau, và đảm bảo tiếng nói của người cao tuổi được lắng nghe và đảm bảo quyền lợi của người cao tuổi trong các chương trình, chiến dịch của chúng tôi.