Thank you for your order!
cart.general.title

Quá trình phát triển

Tổ chức HelpAge International bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997 thông qua các đối tác tại Việt Nam gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Trợ giúp Người cao tuổi. Trước tình trạng già hóa dân số nhanh chóng, văn phòng Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2011. Các hoạt động chủ yếu của HelpAge là t điểm, hoàn thiện và nhân rộng hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau nhằm thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam, bên cạnh đó tiếp tục làm việc với các Bộ, Ngành, các tổ chức Hội .v.v. để đưa các vấn đề liên quan đến già hóa dân số người cao tuổi vào các chương trình, chính sách tại Việt Nam.
 
Tính đến năm 2019, HelpAge đã triển khai nhiều dự án tại Việt Nam, đưa mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau bao phủ 56/63 tỉnh thành trên cả nước, trở thành mô hình điểm Quốc gia được Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng theo quyết định số 1533/QĐ-TTg ban hành ngày 2/8/2016. 
 
Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, HelpAge không ngừng mở rộng địa bàn dự án cũng như các mảng hoạt động của tổ chức nhằm hướng đến lồng ghép nội dung về người cao tuổi vào mọi mặt của đời sống như: chăm sóc dài hạn, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh và giảm thiểu rủi ro thiên tai .v.v. Bên cạnh đó, thông qua các dự án và các hoạt động hỗ trợ phối hợp với Hội Người cao tuổi các cấp và UBND, cơ quan ban ngành các cấp, HelpAge không ngừng hỗ trợ đối tác địa phương cũng như người cao tuổi tại cộng đồng nâng cao năng lực và kỹ năng trong các công tác và hoạt động xã hội.