Thank you for your order!
cart.general.title

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy một xã hội hoà nhập và một cuộc sống khoẻ mạnh, hạnh phúc cho mọi người cao tuổi, cả nam và nữ, và giảm nghèo cũng như tình trạng phân biệt đối xử với tuổi già.