Thank you for your order!
cart.general.title

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là hướng đến một thế giới nơi mà mọi người cao tuổi có một cuộc sống khoẻ mạnh, an toàn và có phẩm giá, nơi mà mọi người cao tuổi ở bất kì đâu, dù là giới tính nào cũng có thể nói rằng:

  • “Tôi có nguồn thu nhập đầy đủ cho cuộc sống của mình”
  • “Tôi đang ở trạng thái sức khoẻ tốt nhất và tận hưởng một cuộc sống có chất lượng”
  • “Tôi cảm thấy được an toàn, và không bị phân biệt đối xử hay bị bạo hành”
  • “Tiếng nói của tôi được lắng nghe”