Thank you for your order!
cart.general.title

Tăng thu nhập

Hoạt động tăng thu nhập là một hoạt động mang lại tính bền vững cho Câu lạc bộ, qua đó hướng tới giải quyết các khó khăn về kinh tế thông qua cho vay vốn, tạo điều kiện tăng thu nhập ổn định cho người cao tuổi.

Mỗi CLB đều có một Quỹ Tăng thu nhập, do CLB tự quản lý và sở hữu lâu dài, nhằm phục vụ nhu cầu vay vốn tăng thu nhập của TV và quan trọng không kém là nhằm có lãi để sử dụng cho các hoạt động của CLB, góp phần đảm bảo tính bền vững của CLB. Bên cạnh đó, mỗi CLB cũng thành lập một đội tình nguyện viên phát triển Kinh tế gồm tối thiểu 5 thành viên – là những người tình nguyện nhận đỡ đầu, giúp đỡ, kèm cặp cho các TV CLB khác nhằm giảm/thoát nghèo, hoặc phát triển kinh tế dưới các hình thức như chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, tư vấn cách làm ăn, chăn nuôi, trồng trọt, cho mượn vốn, cây, con giống, hỗ trợ trong mua đầu vào, bán đầu ra….Thông thường 1 TNV sẽ nhận đỡ đầu cho 1 người, và cần giúp đều đặn hàng tháng cho người nhận đỡ đầu/giúp đỡ. Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB phụ trách mảng hoạt động tăng thu nhập sẽ quản lý các TNV Phát triển Kinh tế.

Quỹ tăng thu nhập được vận động từ nhiều nguồn như Ủy ban nhân dân, Hội Người cao tuổi cấp huyện, vốn dự án (nếu có) và nguồn vốn xã hội hóa. Quỹ tăng thu nhập của CLB sẽ được sử dụng cho các thành viên vay quay vòng đầu tư cho hoạt động  tăng thu nhập; CLB sẽ lấy lãi để phục vụ lại cho các hoạt động của CLB, vì lợi ích của chính thành viên CLB với các tiêu chí dưới đây:

  • Mức vay: Với vòng vay đầu, mức vay cao nhất không quá 5 triệu; CLB chỉ cho vay một phần, người đề xuất vay phải tự bỏ ra một phần để tăng tính trách nhiệm. CLB cần định hướng cho TV các hoạt động kinh doanh phù hợp với người nghèo, NCT (xem Quyển số 2 về 10 tiêu chí về hoạt động tăng thu nhập phù hợp với người nghèo, người cao tuổi). Với các vòng vay sau, khi CLB đã quen với hoạt động quản lý và TV vay vốn đã có lịch sử tín dụng tốt, mức vay có thể tăng lên, nhưng không nên quá 10 triệu, để tránh rủi ro cho CLB.
  • Thời hạn vay: 12 hoặc 18 tháng, do CLB quyết định sau khi đã thống nhất với TV. Với những người làm ăn tốt và hoàn trả đầy đủ, đúng hạn, nếu có nhu cầu vay tiếp, kể cả đang vay 1 khoản từ trước, sẽ được CLB xem xét cho vay tiếp khoản vay mới, nếu được các TV đồng ý; Lưu ý: Với trường hợp đang vay, thì TV đó chỉ được vay thêm tối đa 1 khoản nữa.
  • Lãi: 1%/tháng (một phần trăm), trả theo tháng, lãi trừ lùi trên dư nợ còn lại, thông thường thu vào buổi SH tháng (trước khi bắt đầu SH CLB)
  • Hoàn trả gốc: Hoàn trả sau một nửa chu kỳ vay; Thông thường các CLB sẽ thu hồi 50% vốn vay sau 6 tháng với thời hạn vay 12 tháng, hoặc sau 9 tháng với thời hạn vay 18 tháng và trả nốt phần còn lại vào cuối chu kỳ vay, để giúp các TV có ý thức lựa chọn hoạt động tăng thu nhập phù hợp, ngắn ngày, làm ăn nghiêm túc và giảm gánh nặng trả gốc sau này, cũng là giảm rủi ro thu hồi gốc cho CLB.
  • Sử dụng lãi: Hàng tháng 50% số tiền lãi thu được trong tháng sẽ được chuyển vào Quỹ CLB (chuyển từ Sổ theo dõi Quỹ Tăng thu nhập sang sổ Tiền mặt của CLB). 50% số tiền lãi còn lại sẽ được nhập vào Quỹ Tăng thu nhập để tiếp tục cung cấp các món vay mới nhằm đáp ứng nhu cầu của TV và tăng trưởng Quỹ. Số tiền này sẽ được theo dõi ở Sổ theo dõi Quỹ Tăng thu nhập.

Bên cạnh việc sử dụng Quỹ cho thành viên vay vốn, CLB cũng tổ chức định hướng/góp ý về ý tưởng sản xuất, kinh doanh: trước khi cung cấp vốn vay CLB cần đề nghị TV trình bày ý tưởng sản xuất, kinh doanh trước tập thể CLB để TV CLB góp ý thêm, căn cứ vào các tiêu chí của hoạt động tăng thu nhập phù hợp với NCT, người nghèo, đồng thời thẩm định tính khả thi của ý tưởng này; TV vay vốn cần cam kết trước toàn thể TV về sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn. CLB chỉ cho vay nếu TV xin vay đáp ứng được các tiêu chí về người vay được quy định trong Quy chế của Nhóm vay vốn Tăng thu nhập (có lịch sử tín dụng tốt, có khả năng hoàn trả, có ý tưởng sản xuất, kinh doanh phù hợp, khả thi, …) Bên cạnh đó, CLB cũng Hướng dẫn/tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chia sẻ, tham quan học tập mô hình tốt (có thể mời thành viên làm ăn tốt chia sẻ, hoặc phối hợp với Khuyến nông, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ....); Trung bình mỗi quý CLB sẽ tổ chức một buổi truyền thông/chia sẻ kinh nghiệm (trong buối SH CLB) về khoa học kỹ thuật mới hoặc tổ chức đi tham quan học tập mô hình làm ăn tốt.