Thank you for your order!
cart.general.title

Tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng

Hàng tháng CLB sẽ giúp cộng đồng ít nhất 1 lần và trung bình mỗi tháng sẽ giúp được ít nhất 01 người có khó khăn đột xuất. Trong tháng, các tổ trưởng cần để ý và tìm hiểu ở địa bàn phụ trách về ít nhất 1 trường hợp (là thành viên CLB, thành viên gia đình họ hoặc người ngoài CLB) gặp khó khăn đột xuất cần sự giúp đỡ của CLB hoặc một vấn đề quan tâm mà CLB cần thảo luận để thống nhất và cử đại diện góp ý với địa phương tại các buổi họp, hoặc tiếp xúc riêng, hoặc mời lãnh đạo địa phương đến dự buổi Sinh hoạt CLB để phản ánh, góp ý; và ít nhất một hoạt động mà CLB có thể làm (chủ trì hay tham gia cùng địa phương) để hỗ trợ cộng đồng.

Các hình thức hỗ trợ cho cá nhân gặp khó khăn đột xuất:

 • Hiện vật (thức ăn, gạo, khoai, củi, đồ dùng trong gia đình, chăn, màn, quạt, xe lăn, kính mắt, gậy tập đi….)
 • Ngày công (giúp làm lại sân, cấy, gặt lúa, thu hoạch mùa vụ….)
 • Tiền
 • Kỹ thuật (giúp tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, tư vấn thêm….)
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý để được hưởng quyền lợi hợp pháp (trợ cấp xã hội, BHYT….)
 • Hỗ trợ mua thẻ BHYT
 • Giúp giao lưu, hòa nhập cộng đồng, VD: NCT cô đơn đang được CLB chăm sóc tại nhà muốn đi dự hoạt động Văn hóa - văn nghệ của buổi SH CLB

Các hình thức hỗ trợ cho cộng đồng hàng tháng (do CLB chủ trì hoặc tham gia cùng các tổ chức khác): tất cả các TV CLB tham gia dọn vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ phố, quét dọn sân và nhà Văn hóa hàng tháng, khơi thông hệ thống cống rãnh,…hoặc cùng thảo luận đóng góp ý kiến về một vấn đề cộng đồng quan tâm và đề xuất đến chính quyền địa phương và ban ngành đoàn thể để được giải quyết.

Cách thức tiến hành: Vào buổi SH CLB (phần IV):

 • Người điều hành đề nghị các tổ trưởng thảo luận với các TV trong tổ và cho biết: 1) ít nhất 1 trường hợp có khó khăn đặc biệt cần CLB giúp đỡ (cả trong và ngoài CLB), nêu rõ tên, địa chỉ, hoàn cảnh/khó khăn, nhu cầu và thời gian cần hỗ trợ, và 2) CLB cần làm gì để hỗ trợ cộng đồng, đề xuất gì với địa phương
 • Các tổ trưởng thảo luận với thành viên trong tổ để thống nhất thông tin trong tổ
 • Các tổ trưởng thay mặt tổ trình bày về đề xuất của tổ
 • Người điều hành ghi lại đề xuất của các tổ và tiến hành thảo luận chung trong CLB nhằm chọn ra ít nhất 1 trường hợp khó khăn nhất cần giúp và thảo luận CLB sẽ giúp gì cho cộng đồng
 • Người điều hành lấy ý kiến CLB để thống nhất sẽ giúp gì cho những người đó, TV nào sẽ giúp, sẽ triển khai vào thời gian nào (nếu là trường hợp khó khăn); và thảo luận thống nhất CLB cần làm gì để giúp cộng đồng (VD: dọn vệ sinh môi trường…), ai tham gia, thời gian nào, hoặc thảo luận đưa ra vấn đề cần đề xuất với địa phương;

Hình thức giúp có thể theo khả năng của TV (VD: 10 TV đăng ký giúp gặt lúa 1 ngày công cho gia đình neo người trong mùa vụ, 5 TV đăng ký hỗ trợ tiền, mỗi người 10.000 đ cho người bị tai nạn; hỗ trợ chăn/màn/quần áo đã sử dụng cho 1 NCT bị bệnh nặng, vận động Hội NCT để xin 01 xe lăn cho một người khuyết tật, cử người có kinh nghiệm đến hướng dẫn khi có đàn gia súc đang bị bệnh…). Nếu người khó khăn thuộc trường hợp cần TNV chăm sóc tại nhà, người điều hành sẽ chuyển cho nhóm TNV chăm sóc tại nhà để nhóm đến khảo sát cụ thể, xác định nhu cầu và có giải pháp tiếp theo. Trong quá trình thảo luận, Thư ký sẽ ghi vào Sổ Ghi Biên bản các nội dung đã thống nhất, sau đó tiến hành tổ chức thực hiện hoạt động như đã thống nhất.

Với các trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ ngay mà chưa đến buổi sinh hoạt CLB, các tổ trưởng có thể BC nhanh với Chủ nhiệm CLB hoặc thành viên Ban chủ nhiệm phụ trách để xin ý kiến và triển khai giúp đỡ cho kịp thời. Các hoạt động này được lưu và theo dõi bằng Sổ theo dõi hoạt động Tự giúp nhau và Hỗ trợ cộng đồng.