Thank you for your order!
cart.general.title

Tuyển dụng

 

Vị tríBộ phậnHạn nộp hồ sơNơi làm việc
Cán bộ Truyền thôngDự án/Chương trình08/07/2021Hà Nội
Chuyên gia hỗ trợ CLB cấp tỉnh - Tuyển dụng bởi và làm việc tại Hội Người cao tuổi tỉnh Hoà Bình Xem tại trang ở đường link bên tráiHòa Bình
Trợ lý dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Tình nguyện viên truyền thôngDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Điều phối viên dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Trợ lý Dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Trợ lý Dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Cán bộ Dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Cán bộ Truyền thôngDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Tình nguyện viên Truyền thôngDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội