Thank you for your order!
cart.general.title

Tuyển dụng

 

Vị tríBộ phậnHạn nộp hồ sơNơi làm việc
Trợ lý dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Tình nguyện viên truyền thôngDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Điều phối viên dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Trợ lý Dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Trợ lý Dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Cán bộ Dự ánDự án/Chương trìnhHết thời hạnHà Nội
Cán bộ Truyền thôngDự án/Chương trình29-03-2021Hà Nội
Tình nguyện viên Truyền thôngDự án/Chương trình07-04-2021Hà Nội