Thank you for your order!
cart.general.title

Văn bản pháp luật

 

Về Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau
Thủ tướng Chính phủ - Quyết định số 1533/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020
Thủ tướng Chính phủ - Quyết định số 1336/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025
 
Kế hoạch nhân rộng Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau tại địa phương
Kế hoạch thực hiện Quyết định 1336-QĐ/TTg của Thủ tướng chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 tại các tỉnh:
Hòa Bình  |  Hưng Yên  |  Ninh Bình  |  Hải PhòngHà Tĩnh | Vĩnh Phúc