Thank you for your order!
cart.general.title

Vận động nguồn lực

Bên cạnh hoạt động Tăng thu nhập, mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau cũng phát huy hoạt động vận động nguồn lực nhằm nâng cao tình bền vững của mô hình ngay cả khi không có hỗ trợ từ các dự án quốc tế. Ban chủ nhiệm CLB được tập huấn về các cách kêu gọi vốn, tài trợ cũng như các nguồn lực xã hội hóa tại địa phương, bao gồm:

  • Thu lãi từ Vốn cho vay từ Quỹ Tăng thu nhập
  • Thu phí thành viên (mỗi TV khoảng từ 2.000-5.000đ/tháng)
  • Triển khai gây quỹ tại cộng đồng, sử dụng Sổ Tấm lòng vàng
  • Hoạt động tăng thu nhập chung của CLB (trồng cây cảnh để bán, đấu thầu vườn ươm, bán bóng, trông xe đạp, bán phở, quán bán nước, cho thuê thiết bị, trông xe, dịch vụ cắt tóc, cấy lúa, trồng cây ăn quả, ...)

Ban chủ nhiệm CLB cần đảm bảo thu đầy đủ và đúng hạn lãi vốn vay và phí thành viên, đồng thời tích cực vận động Quỹ thông qua Sổ Tấm lòng vàng và hoạt động tăng thu nhập chung của CLB. Bên cạnh đó, CLB cần chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, cũng như chủ động hợp tác với các ban ngành đoàn trong tổ chức các hoạt động để mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho thành viên.