Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Untitled-1

This post is also available in: English

Ngày 31/8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1336/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025. Đây là giai đoạn tiếp nối của Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau, giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định 1533/QĐ-TTg ngày 2/9/2016.

Với Quyết định mới này, Chính phủ đặt ra mục tiêu phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng các Câu lạc bộ, huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi, các cấp các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi. Đồng thời, việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ sẽ góp phần thực hiện Chương trình Hành động của Chính phủ về công tác dân số trong tình hình mới và Chương trình Hành động Quốc gia về Người cao tuổi.

Tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà ở CLB LTH TGN

Quyết định 1336/QĐ-TTg đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về số lượng và chất lượng trong việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ. Theo đó, về số lượng, mục tiêu là đến năm 2025 có ít nhất 95% các tỉnh/thành phố trong cả nước có Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau; có thêm ít nhất 3.000 câu lạc bộ mới được xây dựng với 150.000 thành viên, trong đó có hơn 100.000 là người cao tuổi. Chú trọng việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra cần phải duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý 100% các Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau đã xây dựng giai đoạn 2016 – 2020 và các Câu lạc bộ mới được xây dựng. Về chất lượng, các Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau phấn đấu bảo đảm chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi Câu lạc bộ có từ 50 – 70 thành viên, trong đó 60% – 70% là phụ nữ, 60% – 70% là người cao tuổi, 30 – 40% là người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn); có ít nhất 70% Câu lạc bộ thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi; và 100% Câu lạc bộ có Quỹ để tăng thu nhập và Quỹ hoạt động do câu lạc bộ tự quản lý theo Quy chế do câu lạc bộ ban hành.

CLB LTH TGN góp phần tăng thu nhập cho người cao tuổi tại địa phương

Đây là một minh chứng cho thấy Chính phủ đã nhìn nhận được tính hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau trong nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, góp phần tích cực trong chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, thúc đẩy sự tham gia xã hội và bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi. Điểm mạnh của mô Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau là có nhiều mảng hoạt động giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của thành viên và cộng đồng, mang lại những thay đổi tích cực trên mọi mặt trong đời sống của người cao tuổi hôm nay và mai sau tại địa phương, góp phần nâng cao tiếng nói cũng như sự chủ động tham gia từ chính những người hưởng lợi. Số lượng Câu lạc bộ tăng nhanh chóng (gần 3.000 cho đến tháng 6/ 2020) cho thấy mô hình đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng, và được Hội Người cao tuổi các cấp và Chính quyền địa phương đón nhận và ủng hộ. Đó cũng là lý do mà mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau đã đoạt Giải Nhất trong chương trình Giải thưởng Sáng kiến vì một Châu Á Già hóa Khỏe mạnh 2020 do Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) và Trung tâm Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (JCIE) tổ chức dưới sự bảo trợ của chính phủ Nhật Bản. Ngoài gia, mô hình Câu lạc bộ cũng được Vụ các Vấn đề Kinh tế – Xã hội của Liên Hiệp Quốc (UNDESA) vinh danh như một điển hình tốt tại cộng đồng trong thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam, tiếp nhận Cúp Giải Nhất hạng mục Sáng kiến dựa vào Cộng đồng của Giải thưởng Sáng kiến vì một Châu Á Già hóa Khỏe mạnh (HAPI) năm 2020

Quyết định 1336/QĐ-TTg đã được giao cho Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Reply